Skip to the content

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring van de Faber Halbertsma Groep B.V.

Er worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt via de website www.paki-logistics.com. Faber Halbertsma Groep B.V. en/of zijn gelieerde bedrijfseenheden hechten veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarom verwerken we persoonsgegevens op een voorzichtige en veilige manier.

Opgelet: als u via onze website solliciteert worden uw persoonsgegevens in principe verwerkt via Tool2Match. Hiervoor geldt een andere privacyverklaring. U kunt die hier vinden: https://faberhalbertsmagroup.tool2match.nl/legal/privacy-policy

Deze privacy- en cookieverklaring is ook niet van toepassing op de diverse aanmeldportalen op deze website.

Bij onze verwerking houden we aan de vereisten van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

  • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat via deze privacyverklaring;
  • we beperken de persoonsgegevens die we opvragen uitsluitend tot de persoonsgegevens die we nodig hebben voor gerechtvaardigde doeleinden;
  • we vragen eerst uw expliciete toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarbij uw toestemming vereist is;
  • we nemen voldoende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partners die gegevens op onze vraag verwerken;
  • we respecteren uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

PAKi Logistics GmbH is de partner die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking (gegevensbeheerder). In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en voor welk doel. Wij raden u aan dit zorgvuldig door te nemen.

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 6 juni 2017.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de volgende gegevens die u via onze website kunt mededelen:

  • Uw e-mailadres
  • Andere gegevens zoals uw vragen, die u via contactformulieren kunt invoeren

Wij gebruiken deze gegevens om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten en om te kunnen antwoorden op de vragen die u hierover stelt. Hiervoor dient u het e-mailadres op te geven.

Reclame

Als aanvulling op de informatie op onze website kunnen wij u via e‑mail op de hoogte houden van onze producten en diensten. Dat doen we met onze nieuwsbrief. We gebruiken die om geïnteresseerde partijen te informeren over onze producten en/of diensten. Alle nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst van abonnees.

We bewaren uw e-mailadres zolang u op de nieuwsbrief bent ingeschreven of zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden. Als u via een contactformulier een vraag hebt gesteld, bewaren we uw informatie 3 maanden lang nadat we de vraag hebben beantwoord, zodat wij u bij eventuele vervolgvragen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om op te volgen hoe bezoekers gebruik maken van onze website. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin we overeenkomen hoe uw gegevens worden verwerkt. Daarnaast hebben we Google geen toestemming gegeven om de informatie uit de Analytics die via andere diensten zijn verkregen te gebruiken. Ten slotte hebben we de IP-adressen geanonimiseerd.

Veiligheid

Het spreekt vanzelf dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dat houdt ook in dat we uw gegevens correct beveiligen.

We nemen de volgende veiligheidsmaatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

  • De website paki-logistics.com is beveiligd met een SSL-certificaat.
  • Gegevens die via deze website worden verstuurd, zijn versleuteld.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze externe partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen op die websites te lezen voor u ze gebruikt.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.

Controle van en wijzigingen aan uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze privacyverklaring of vragen over de controle van en wijzigingen aan (of verwijdering van) uw persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u hieronder. Dat geldt ook als u bezwaar wilt indienen tegen de verwerking van uw gegevens of als u uw gegevens wilt opvragen om ze aan een andere organisatie door te geven.

Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij ons niet hebben gehouden aan de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactinformatie

PAKi Logistics GmbH
Thüngenfeld 1
58256 Ennepetal
Duitsland
info@paki-logistics.com
+49(0)2333 975395-000